Oversættelser på dansk tegnsprog

Oversættelser på dansk tegnsprog

Her finder du tegnsprogsoversættelser af diverse materiale og rapporter, der handler om arbejdsmarkedet og personer med handicap. 

Cabi: Lovstof om kompenserende rettigheder for personer med handicap

Læs tekstversionen af lovstoffet her

Fortrinsadgang

Hvad handler fortrinsadgang om, og hvordan kan du opnå det?

Personer med handicap og deres rettigheder

Hvilke rettigheder har personer med handicap på arbejdsmarkedet?

Kompensation til personer med handicap

Hvilke kompensationsmuligheder kan man benytte sig af?

Fleksjob (ældre ordning før 2013)

Hvilke regler og krav gælder i forbindelse med fleksjob-ordningen før 2013?

Fleksjob (ny ordning efter 2013)

Hvilke regler gælder for fleksjob efter 2013?

Skånejob for personer med handicap

Hvad er et skånejob og hvem har ret til at få skånejob?

Om jobcentrets opgaver

Hvilke opgaver har jobcentret, og hvornår skal man henvende sig der?

Om isbryderordningen

Hvad handler isbryderordningen om, og hvem kan bruge ordningen?

Hjælpemidler

Hvilke hjælpemidler kan man søge om?

Seniorjob for personer med handicap

Hvilke regler gælder for seniorjob?

Mentorordning

Hvordan kan du få mentorstøtte på din arbejdsplads?

Vejledning og opkvalificering af personer med handicap

Hvilke rettigheder har personer med handicap i forbindelse med vejledning og opkvalificering?

Det Centrale Handicapråd: Viden om holdninger og handicap

Læs tekstversionen af Det Centrale Handicapråds rapport her

1. Introduktion til rapporten

2. Hvad er holdninger og fordomme om handicap?

3. Befolkningens holdninger og fordomme om handicap

4. Påvirkning af holdninger og fordomme

Socialministeriet: Personer med handicap og arbejdsmarkedet

Socialministeriet udgav januar 2016 en velfærdspolitisk analyse, der sætter fokus på personer med handicap og deres situation på arbejdsmarkedet.

Rapporten kan downloades her.

Rapport om personer med handicap og arbejdsmarkedet

 

 

Institut for Menneskerettigheder: Viden om diskrimination vedr. personer med handicap

Institut for Menneskerettigheder udgav i 2016 en rapport vedr. personer med handicap og deres adgang til arbejdsmarkedet.

Rapporten kan tilgås her.

1. del: Rapport side 1-18

2. del: Rapport side 18-31

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.