Hvad handler Tegn Nu om?

Send tekst til oversættelse:

  • SMS: 20 90 06 62
  • Mail: tegnnu@ddl.dk  

Send video til oversættelse:

  • Wetransfer – videooverførsel: overfør via www.wetransfer.com
  • Glide – live videobeskeder: download via Google Play eller App Store
  • WhatsApp – videobeskeder: download via Google Play eller App Store

Få oversat din tekst eller formidling live via Skype eller FaceTime:

  • Brit Holm Andersen (20900663, Skypenavn: Tegn Nu)
  • Cathrine Mejdal (20900662, Skypenavn: ddl.cathrine.mejdal)

Meld dig også ind i vores Facebookgruppe og få adgang til tegnsprogsoversatte opslag

Døve i arbejde

Dem, som har arbejde, har muligvis svært ved at fastholde deres nuværende job, og dem, som er arbejdssøgende, har endnu sværere ved at komme i arbejde eller læreplads og praktik.

Mange døve som har arbejde, læreplads eller er i praktik oplever forhindringer omkring det sproglige på deres arbejdsplads, f.eks. at læse og forstå mødereferater, instruktioner og mails fra chefen og kollegaerne, samt ordrebestillinger fra kunder osv. De døve kan også opleve vanskeligheder ved at skrive tekster og udtrykke det overfor til chefen/kollegaerne.

Oversættelsestjenesten er for erhvervsaktive døve

Undersøgelser viser at mange døve har svært ved at læse og skrive, fordi dansk er det andet sprog efter tegnsprog, som er modersmålet. Dette har indflydelse på de døves beskæftigelsesfrekvens.

Gennem ”Tegn Nu” som er en webbaseret oversættelsesservice, kan døve sende de arbejdsrelaterede tekster eller videoer som filer via SMS eller email til “Tegn Nu”.
Af kvalificerede oversættere bliver de oversat til tegnsprog eller skriftlig dansk og sendes tilbage som filer til afsenderne.

Således får de døve nu fortalt teksten på deres modersmål, tegnsprog, og dermed bidrager det til at løse læse- og skrivevanskelighederne på henholdsvis deres arbejdsplads og jobcenter, og således forbedre deres muligheder for at fastholde sit arbejde, læreplads eller praktik, eller til at søge arbejde og komme i arbejde, læreplads eller praktik.

Bag styregruppen

Bag styregruppen

Styregruppen er en sammensætning af udpegede personer fra henholdsvis Danske Døves Landsforbund (DDL), CFD Rådgivning, Castberggård Job- og Udviklingscenter (CBG) samt Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM).

DDL:
Fruerled
Cathrine Mejdal

CFD:
Emilie Severin Bruus
Charlotte Ohrtmann

CBG:
Michael Olesen
Flemming Wang Jensen

DNTM:
Nadia Ecklon

Døve, som søger arbejde

Mange døve som er arbejdssøgende oplever vanskeligheder ved f.eks. at læse jobopslag, breve/mails fra jobkonsulenterne på jobcentrene, samt indledende samtaler med en mulig ny arbejdsplads. De kan også have svært ved at skrive tekster til jobkonsulenter og mulige nye arbejdspladser.

 

 

 

Hvad sker der efter projektets udløb?

Efter projektets udløb den 31. december 2018 vil der blive udarbejdet en rapport. Her vil vi blandt andet se på, hvor mange har brugt projektet i projektperiodens løb for at afdække, hvor stort behovet for en oversættelsestjeneste er.

Vi vil løbende lave kvalitative undersøgelser blandt projektets deltagere for at se, om projektets oversættelsestjeneste har styrket deres kompetencer på arbejdspladsen og som jobsøgende. Her vil vi også undersøge, om der er sket en ændring i projektets deltageres jobsituation: Har de fået arbejde som følge af Tegn Nu's oversættelser - eller har oversættelsestjenesten ikke gjort den store forskel?

Når behovet er afklaret, vil projektets styregruppe vurdere, om der er belæg for en forankring hos Den Nationale Tolkemyndigheds tolkeportal. Herigennem vil døve kunne kontakte kvalificerede oversættere og få oversat information til/fra dansk og dansk tegnsprog.

Ambassadører og oversættere

Ambassadører og oversættere

Projektet har to ambassadører tilknyttet, som har netværk blandt deltagerne. Derudover har projektet også ansat to døve oversættere til at oversætte mellem dansk og dansk tegnsprog.

Ambassadører:
Gertrud Magnusson
Bjarne Toft Loholt

Oversættere:
Vivien Oliviera Batory
Brit Holm Andersen

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.